14 Şubat 2020 Cuma

NEYİ, NASIL, NİÇİN OKUMAK?


"Bu ülke, bu halk okumuyor." diye kim söylemiş?

 Ön yargı hastalığıyla "niyet okuyan", nefislerini doyurmak için masum ve gariplerin "canına okuyan", millete "meydan okuyan", "hariçten gazel okuyan", en ufak bir menfaatine dokununca "beddua okuyan", hayata “lânet okuyan”, şeytana "rahmet okuyan" az mı bu ülkede?
   
Okuma çeşitleri bakımından zengin bir ülkede yaşıyoruz! İyi günde şükretmeyi unutttuğu Yaratana bir sıkıntıya düştüğünde "dua okuyan", Kur'an surelerini sadece “ölüler için okuyan”; düzgün fiziği, bozuk kimyası ve karga sesiyle şöhret olmak için "şarkı ve türkü okuyan", resmî törenlerde yırtınırcasına “şiir okuyan” ne kadar da çok insan var değil mi bu ülkede?

 “Bu ülke okumuyor.” diyenler ne kadar da yanılıyorlar! İcrada ödenmemiş çek ve senetleri okuyan, mahkemede iddianame ve savunma okuyan, okulda ders kitabı ve sınav kâğıdı okuyan, dershanede test kitabı çözüp okuyan, evde ve büroda fatura, futbol ve magazin okuyan insan, ne çok. Bizim ülkemizde diploma ve kariyer için de okuyan çok. Fizik, kimya, matematik, tıp, ekonomi, siyaset, sanat, basın, felsefe, sosyoloji, tarih, edebiyat, ilahiyat vs bölümlerinde okuyan da çok maşallah.

Demek ki bu ülkede herhangi bir şeyi herhangi bir şekilde “okuyan” çok ama insan ve kâinat kitabını aşkla yani "yaratan Rabb'in adıyla oku"yan okuyan pek yok. Kâğıtlara basılı ufuk açıcı, nitelikli, eğitici adamlık kitapları; edebî, tarihî, dinî, felsefî, kültürel kitapları da şuurla okuyan pek yok! Sayıları çok az olan kitap okurlarının birçoğunun okumaları da ne kendilerine ne de topluma bir fayda sağlıyor. Çünkü "yaratan Rabb'in adıyla" bilinçli okunmayınca kitaplar, insan ve kâinat kitabı da genellikle doğru okunamıyor. Değil midir ki “bütün kitaplar, yalnızca o kitabı anlamak için okunur?

Harfleri ve kelimeleri okuyoruz ama sevgilinin aşkla yazdığı “hayat pusulası”nı aklıselim ve gönül gözüyle okuyamıyoruz. Yüz elli yıldır da “kültürden irfana” yolculuk edemiyoruz bir türlü.

Kendini ve Hakk’ı bilmeyince de okumanın bir anlam ve kıymeti kalmıyor. “Oku!” emriyle başlayan ilahi kitabın muhatapları, okuma özürlü. Okuyanlar da neyi, nasıl niçin okuduklarından habersiz. Okuyanların çoğu, ya nefislerinin esiri ya da kapitalizmin hizmetçisi. Bu yüzden de bilinçsiz okumalar, insanları “aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim sahibi” kılamıyor maalesef! Hakk'ı ve hakikati bilmeden okuyanların, ne kendine ne de milletine bir faydası var. Çünkü "yaratan Rabb'in adıyla" bilinçli okunmayınca kitaplar, insan ve kâinat kitabı da genellikle doğru okunamıyor. 

Bazı insanlar, hakiki okumadan uzaklaştıkça milletin ve tabiatın canına okuyor. Allah, Kur’ân-ı Kerim'de ilmiyle amel etmeyenleri "kitap yüklü merkeb"e benzetiyor. Neyi niçin ve nasıl okuması gerektiğini bilseydik tefekkür eden, sorgulayan, eleştiren, sağduyulu, irfan sahibi, erdemli, şuurlu bir millet olabilmeyi de başarabilirdik.

Neyi, hangi kitapları okuyacağız peki? “Bestseller denilen kitle avcısı” kitapları mı? “Kitap kılıklı kitabeleri” mi? Nurettin Topçu’nun da çok güzel bir üslupla ifade ettiği gibi “Bize bütün hareketlerimiz için değer ve kaide sunacak, sokak satıcısından siyasiye, doktordan gazeteciye, çocuktan ihtiyara kadar hepimizin yaşayışına ruh ve mana katacak, anlaşılmış, sistemleştirilmiş, hikmetleri, bütünün birliği içinde saklayarak her âleme pencerelerini açacak, büyük mektebin temel hakikatlerini ihtiva eden bir kitaba muhtacız. Bu kitap Kur'an'dır.” 

Çağları ve gönülleri kucaklayan kitaplar, en sevgilinin, yüce Mevla’nın kitabından ışık ve ilham alan kitaplardır. İnsanlığı cennetten selam gönderecek o “kitabın ruhu”na döndürmek gerek.

İslamî edebiyatımızın ve aşk medeniyetinin zirvelerinden olan Yunus Emre; irfanla okumayı, okumanın anlam ve gayesini yüzyıllar öncesinden sade, veciz ve akıcı bir şekilde şöyle terennüm etmiştir:
“İlim ilim bilmektir 
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin 
Ya nice okumaktır.

Okumaktan mânâ ne 
Kişi Hakk’ı bilmektir 
Çün okudun bilmezsin 
Ha bir kuru emektir.”

Ahmet SEZGİN

1 Şubat 2020 Cumartesi

5. BESTAMİ YAZGAN ŞİİR YARIŞMASI


YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM/KURULUŞLAR: Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti, Güneysu Dergisi ve Nar Yayınları.

YARIŞMANIN ADI: 5. Bestami Yazgan Şiir Yarışması

YARIŞMANIN TÜRÜ: Şiir Yarışması

YARIŞMANIN TEMASI / KONUSU: Serbest

HEDEF KİTLE: Lise 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Öğrencileri

AMAÇ: Yarışmanın amacı, genç kuşakları şiirle buluştururken aynı zamanda onlara kültür hazinemizin kapısını aralamaktır. Yarışmanın diğer bir amacı ise gençlerimizin kendilerini ifade edebilecekleri şiir sanatına ilgi duymaları, edebî zevk kazanmaları ve şiir dünyasına genç kuşak şairler kazandırmaktır.

KAPSAM: Yarışmaya Türkiye genelinde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmî-özel okullarda öğrenim gören lise öğrencileri katılabilir.


YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANAN ŞARTLAR VE İŞLEYİŞ:
1. Eserler özgün olmalıdır.
2. Türkçenin doğru kullanımına özen gösterilmelidir.
3. Eserlerde ele alınacak konu/tema serbesttir.
4. Şiir tekniği serbesttir. Her türlü şiir tekniği (hece, aruz, serbest) kullanılabilir.
5. Eserler; daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olmalıdır.
6. Eserler; bilgisayar ortamında, word formatında, Calibri karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı ile hazırlanmalı ve 4 sayfayı aşmamalıdır.
7. Yarışmacının “adı-soyadı, sınıfı, numarası, okul adı ve okul adresi, öğrencinin velisinin adı, soyadı ve telefon numarası(kişinin açık rızası olmak kaydıyla) veya öğrencinin danışman öğretmenin adı, soyadı, branşı ve telefon numarası(kişinin açık rızası olmak kaydıyla) bilgileri”nin yer aldığı bölüm eserin gönderildiği word belgesinin sonunda yer almalıdır.
8. Eserler e-posta yoluyla bestamiyazgansiiryarismasi@gmail.com adresine öğrencinin velisinin, danışman öğretmenin veya okulun e posta adresi üzerinden 7. Maddede belirtilen bilgilerin bulunduğu word belgesi e postaya eklenerek gönderilebilecektir.
9. Son katılım tarihi 20 Mart 2020 Cuma, saat 17.00’dir. İlgili zaman aralığından sonra gönderilen eserler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
10. Her öğrenci yarışmaya sadece 1 (bir) eserle katılabilir.
11. Yarışmaya katılacak şiirler velisinin, danışman öğretmenin veya okulun aracılığıyla gerekli bilgilerin bulunduğu eserler posta ile de gönderilebilir.
12. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Ancak Güneysu Dergisi eser sahiplerinden izin almak kaydıyla eserleri yayınlayabilir.
13. İlk 3’e giren eserler, 03 Nisan 2020 Cuma günü açıklanacaktır.
14. İlk 3 derece girenler ödül töreninde çağrılacaktır. Ödül töreni 17 Nisan 2020 Cuma günü Saat: 20.00’da Osmaniye’de yapılacaktır.
15. Ödüle değer görülüp de ödül törenine katılamayan öğrencinin/öğrencilerin ödülleri adreslerine gönderilecektir.
16. Ödül almaya değer görülen öğrenciler, bir danışman öğretmen veya bir velisi eşliğinde 17 Nisan 2020 Cuma günü Saat: 20.00’da Osmaniye’de yapılacak Güneysu Şiir Şöleni davet edilecektir ve ödül törenine katılacaklardır. Bir öğrenciye ve bir danışman öğretmen veya bir veliye ait konaklama ücreti, yol ücreti (şehirlerarası otobüs firmalarının belirlediği ücret) Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödenecektir (Uçakla yapılacak ve otobüs firmalarının belirttiği ücretten fazla olan yol ücretlerinin farkları katılımcılara aittir).
17. Belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.


ELEMELER ve ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Eleme ve değerlendirmede aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:
– Seçici Kurul, yarışmayı düzenleyen Güneysu dergisi tarafından oluşturulmuştur. Seçici Kurulda, kültür, sanat ve eğitim alanında otorite isimler yer almaktadır.
- Eserler yazma becerisinin edinimi açısından planlama, kelime ve söz varlığı, tema/konu/ana duygu, üslup, imla ve noktalama yönüyle değerlendirilecektir.
– Seçici Kurul, şartnamede belirtilen esaslara göre ön elemeden geçmiş yarışmacıların eserlerini değerlendirecek ve ödül almaya hak kazanan eserleri belirleyecektir.
– Seçici Kurul, gerek gördüğünde oy birliği ile karar alma ve gerekçelerini açıklamak kaydıyla yarışmaya katılan eserler bakımından değerlendirme ölçütlerini belirleme/yeniden düzenleme hakkına sahiptir.
– Eleme ve değerlendirme işlemleri belirtilen takvim aralığında gerçekleştirilecektir.

ÖDÜLLER:
Birinciye 2.000 TL
İkinciye 1.500 TL
Üçüncüye 1.000 TL
Jüri Özel Ödülü (1 Kişi) 500 TL
Toplam 5.000 TL ödül verilecek

YARIŞMANIN SEÇİCİ KURULU:
Prof. Dr. Halit KARATAY (Akademisyen / Yazar),
Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA (Akademisyen / Yazar),
Doç. Dr. Yunus KAPLAN (Akademisyen / Yazar),
Dr. Osman ARSLAN (Şair/Yazar),
Yusuf DURSUN (Şair/Yazar),
Musa SERİN (Şair/Yazar),
Ahmet DOĞRU (Şair/Yazar).


İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Rahime Hatun Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad.
Deveciler İş Merkezi 4/37 – Merkez / OSMANİYE
Bilgi için: Ahmet Doğru (Güneysu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)
Telefon Numarası: 0 530 325 0130
e-posta: bestamiyazgansiiryarismasi@gmail.comESERLERDE KULLANILACAK KİMLİK BİLGİ FORMATI:
(Eserin Sonunda Yer Alacak)

Öğrencinin Adı-Soyadı
Sınıfı ve Okul Numarası
Okulu Adı ve Adresi
Öğrencinin Velisinin Adı, Soyadı ve Telefon Numarası (Kişinin Açık Rızası Olmak kaydıyla) veya
Öğrencinin Danışman Öğretmenin Adı, Soyadı, Branşı ve Telefon Numarası (Kişinin Açık Rızası Olmak kaydıyla)


DAĞINIK SAÇLI ADAM

Vefatının (26 Haziran 2003) 9. yılında Alâeddin Özdenören’e Veli ABA                                                                   ...