16 Mart 2019 Cumartesi

Güneysu Dergisinin 121. Sayısı Çıktı


Güneysu dergisi, 121. Sayıyla 34. Yılına girdi. Bu süre zarfında Güneysu'ya daima yeni katılan kalemler oldu. Bunun yanı sıra bu sayıdaki en önemli farklılık dosya konusu. Güneysu ilk defa bir dosya konusu belirledi ve “dosya konusu: Bahaettin Karakoç” çıktı. Ekim ayında kaybedilen Türk şiirinin aksakalı, beyaz kartalı Karakoç, için bir dosya hazırladı. Çünkü Karakoç, Dolunay dergisi ile Güneysu'ya birçok alanda öncülük etmiş, yol açmış bir isimdir. En belirgini Dolunay Şiir Şölenleri ile beraber Güneysu Şiir Şölenlerinin de başlatıcısı olmuştur. Bu vesile ile bir kez daha rahmetle anılıyor, duada bulunuluyor. Kapakta da Karakoç’un karlar üzerinde Yasin Mortaş tarafından çekilen bir fotoğrafına yer verilmiş.

Bu sayının şairleri; Bestami Yazgan, Âşık Feymanî (Osman Taşkaya), Çağatay Telli, Ercan Sağlam, Ahmet Doğru, Musa Serin, Ali Akbaş, Celalettin Kurt, İlkay Coşkun, Mahmut Topbaşlı, Ali Parlak, Zülayha Özbay Bilgiç, Fatma Aksu, Lale İsmayıl, Cevat Akkanat, Halit Yıldırım, Selma Erdem Durmuş, Veysi Kabaca, Doğan Karadeli (Âşık İkrarî), M. Nihat Malkoç,  Filiz Kalkışım Çolak, Perihan Damla Aksoy, Ebru Çevikbaş ve Cennet Aischa Sağlam.

Hayrettin Durmuş, “Kar Yağar, Erir Ömrüm” yazısıyla kar ve kış üstüne duygularını deneme olarak sunuyor. Ergül Altaş, “Sevdim Seni” hikâyesiyle bir sokak köpeğinin sevimliliğini öykülüyor. Mustafa Işık, “Yazarsam, Okur musun?” yazısıyla yazar ve okur arasındaki ilişkiyi deneme olarak değerlendiriyor. Elif Çağla Özdemir, “ 'Piyâle' Kitabı ve Ahmet Hâşim Poetikası” adlı makalesi ile Haşim'in şiirle ilgili teorilerinin uygulanışını şiirleriyle örneklendiriyor. Mehmet Gözükara, “Bahaettin Karakoç Hakk'a Yürüdü” yazısıyla Karakoç'un ardından şairliği ve kişiliği üzerine bazı duygularını dillendiriyor ve şairin kısa biyografisini bizlerle paylaşıyor. Hüseyin Uzel, “Kartal Yuvasında Veda Zamanı” yazısı ile Bahaettin Karakoç'u nasıl tanıdğını ve son hatırasına dile getiriyor. Ali Parlak, “Karakoç'un Deyince” yazısında Hatay'da onun için hazırlanan programı anlatıyor. Ömer Hakan Özalp, “Dr. Halil Atılgan'ın Acem Kızı Kitabı ve Erçeneli Tenecioğlu Âşık Hüseyin'in Yeni Bir Şiiri” adlı yazısında kitap tanıtımı yapıyor ve sözü edilen âşığın bir yeni şiirini paylaşıyor. Muhammed Turan Şehitoğlu, “Sahip Ata Camisi'nde Cuma Namazı” yazısıyla tarihi bir camideki tarihi estetik içerisinde hissettiği huşuyu dile getiriyor. Osman Karataş Hoca, “Kur'an'ı Ne Zaman, Nasıl Okumalıyız ve Nasıl Anlamaya Çalışmalıyız?” yazısıyla Kur'an okumayı ayetlerin ve hadislerin ışığında değerlendiriyor. “Bize Gelenler” bölümünde Oğuzhan Saygılı'nın “Kitaplarla Söyleşi 2” ve Mustafa Işık'ın “Heybemde Biriken Yolculuk” kitaplarının tanıtımı var.

“Eski Sayılardan” bölümünde Bahaettin Karakoç'un bir şiiri, Osmaniyeli şairlerin tanıttıldığı köşede de Ahmet Tolu var.

Abonelik ve bilgi için:
guneysudergisi@gmail.com7 Mart 2019 Perşembe

4. BESTAMİ YAZGAN ŞİİR YARIŞMASI


YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM/KURULUŞLAR: Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti, Güneysu Dergisi ve Nar Yayınları.

YARIŞMANIN ADI: 4. Bestami Yazgan Şiir Yarışması

YARIŞMANIN TÜRÜ: Şiir Yarışması

YARIŞMANIN TEMASI / KONUSU: Serbest

HEDEF KİTLE: Lise 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Öğrencileri

AMAÇ: Yarışmanın amacı, genç kuşakları şiirle buluştururken aynı zamanda onlara kültür hazinemizin kapısını aralamaktır. Yarışmanın diğer bir amacı ise gençlerimizin kendilerini ifade edebilecekleri şiir sanatına ilgi duymaları, edebî zevk kazanmaları ve şiir dünyasına genç kuşak şairler kazandırmaktır.

KAPSAM: Yarışmaya Türkiye genelinde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmî-özel okullarda öğrenim gören lise öğrencileri katılabilir.


YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANAN ŞARTLAR VE İŞLEYİŞ:
1. Eserler özgün olmalıdır.
2. Türkçenin doğru kullanımına özen gösterilmelidir.
3. Eserlerde ele alınacak konu/tema serbesttir.
4. Şiir tekniği serbesttir. Her türlü şiir tekniği (hece, aruz, serbest) kullanılabilir.
5. Eserler; daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olmalıdır.
6. Eserler; bilgisayar ortamında, word formatında, Calibri karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı ile hazırlanmalı ve 4 sayfayı aşmamalıdır.
7. Yarışmacının “adı-soyadı, sınıfı, numarası, okul adı ve okul adresi, öğrencinin velisinin adı, soyadı ve telefon numarası(kişinin açık rızası olmak kaydıyla) veya öğrencinin danışman öğretmenin adı, soyadı, branşı ve telefon numarası(kişinin açık rızası olmak kaydıyla) bilgileri”nin yer aldığı bölüm eserin gönderildiği word belgesinin sonunda yer almalıdır.
8. Eserler e-posta yoluyla bestamiyazgansiiryarismasi@gmail.com adresine öğrencinin velisinin, danışman öğretmenin veya okulun e posta adresi üzerinden 7. Maddede belirtilen bilgilerin bulunduğu word belgesi e postaya eklenerek gönderilebilecektir.
9. Son katılım tarihi 5 Nisan 2019 Cuma, saat 17.00’dir. İlgili zaman aralığından sonra gönderilen eserler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
10. Her öğrenci yarışmaya sadece 1 (bir) eserle katılabilir.
11. Yarışmaya katılacak şiirler velisinin, danışman öğretmenin veya okulun aracılığıyla gerekli bilgilerin bulunduğu eserler posta ile de gönderilebilir.
12. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Ancak Güneysu Dergisi eser sahiplerinden izin almak kaydıyla eserleri yayınlayabilir.
13. İlk 3’e giren eserler, yarışma takviminde belirtilen tarihte Osmaniye yerel basını aracılığıyla duyurulacaktır.
14. İlk 3 derece girenler ödül töreninde çağrılacaktır.
15. Ödüle değer görülüp de ödül törenine katılamayan öğrencinin/öğrencilerin ödülleri adreslerine gönderilecektir.
16. Ödül almaya değer görülen öğrenciler, bir danışman öğretmen veya bir velisi eşliğinde Nisan ayı içerisinde Osmaniye’de yapılacak Güneysu Şiir Şöleni davet edilecektir ve ödül törenine katılacaklardır. Bir öğrenciye ve bir danışman öğretmen veya bir veliye ait konaklama ücreti, yol ücreti (şehirlerarası otobüs firmalarının belirlediği ücret) Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödenecektir (Uçakla yapılacak ve otobüs firmalarının belirttiği ücretten fazla olan yol ücretlerinin farkları katılımcılara aittir).
17. Belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.


ELEMELER ve ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Eleme ve değerlendirmede aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:
– Seçici Kurul, yarışmayı düzenleyen Güneysu dergisi tarafından oluşturulmuştur. Seçici Kurulda, kültür, sanat ve eğitim alanında otorite isimler yer almaktadır.
- Eserler yazma becerisinin edinimi açısından planlama, kelime ve söz varlığı, tema/konu/ana duygu, üslup, imla ve noktalama yönüyle değerlendirilecektir.
– Seçici Kurul, şartnamede belirtilen esaslara göre ön elemeden geçmiş yarışmacıların eserlerini değerlendirecek ve ödül almaya hak kazanan eserleri belirleyecektir.
– Seçici Kurul, gerek gördüğünde oy birliği ile karar alma ve gerekçelerini açıklamak kaydıyla yarışmaya katılan eserler bakımından değerlendirme ölçütlerini belirleme/yeniden düzenleme hakkına sahiptir.
– Eleme ve değerlendirme işlemleri belirtilen takvim aralığında gerçekleştirilecektir.

ÖDÜLLER:
Birinciye 2000 TL
İkinciye 1500 TL
Üçüncüye 1000 TL
Jüri Özel Ödülü (1 Kişi) 500 TL
Toplam 5000 TL ödül verilecek

YARIŞMANIN SEÇİCİ KURULU:
Prof. Dr. Halit KARATAY (Akademisyen / Yazar),
Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA (Akademisyen / Yazar),
Doç. Dr. Yunus KAPLAN (Akademisyen / Yazar),
Dr. Osman ARSLAN (Şair/Yazar),
Yusuf DURSUN (Şair/Yazar),
Hayrettin DURMUŞ (Şair/Yazar),
Ahmet DOĞRU (Şair/Yazar).


İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Rahime Hatun Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad.
Deveciler İş Merkezi 4/37
OSMANİYE
Bilgi için: Ahmet Doğru (Güneysu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)
Telefon Numarası: 0 530 325 0130
e-posta: bestamiyazgansiiryarismasi@gmail.com / byazgansiiryarimasi@gmail.com

ESERLERDE KULLANILACAK KİMLİK BİLGİ FORMATI:
(Eserin Sonunda Yer Alacak)

Öğrencinin Adı-Soyadı

Sınıfı ve Okul Numarası

Okulu Adı ve Adresi

Öğrencinin Velisinin Adı, Soyadı ve Telefon Numarası(Kişinin Açık Rızası Olmak kaydıyla) veya

Öğrencinin Danışman Öğretmenin Adı, Soyadı, Branşı ve Telefon Numarası(Kişinin Açık Rızası Olmak kaydıyla)


DAĞINIK SAÇLI ADAM

Vefatının (26 Haziran 2003) 9. yılında Alâeddin Özdenören’e Veli ABA                                                                   ...